เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. ขอเชิญคณาจารย์ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ( 2020-02-09 20:26:41 )
2. ขอเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีมอบหมวก รับเข็มและรับตะเกียงวิชาชีพพ ( 2019-06-11 11:00:26 )
3. ขอเชิญคณาจารย์ร่วมกิจรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาสลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ( 2019-06-11 10:57:44 )
4. ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ตำนานไทย ( 2019-04-15 23:14:55 )
5. เลื่อนพิธีการรับปริญญาบัตร ( 2019-02-03 11:03:53 )
6. กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ( 2019-01-15 03:42:05 )
7. ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2561 ( 2019-01-15 03:29:21 )
8. ขอเชิญร่วมประชุมกรรมการบริหารและร่วมงานปีใหม่ ( 2019-01-10 09:30:38 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 8 รายการ

Copyright©Sirindhon college of public health chonburi Development 2019  All rights reserved : Version 7.6